ایرکنترل فروشنده محصولات پنوماتیک

ضربه گیر اولین و ساده ترین راه برای افزایش تولید, افزایش سرعت ماشین آلات می باشد. اما این کار معمولا باعث ایجاد لرزش, سر و صدا و آسیب رساندن به دستگاه ها می شود.
ضربه گیرهای هیدرولیکی برای جذب و کنترل انرژی حاصل از ضربه, کاهش لرزش, تنش و سر و صدا در ماشین الات و قطعات تولیدی, افزایش ایمنی ماشین آلات و نیروی انسانی و به حداقل رساندن صدمات ناشی از نیروی عکس العمل و طولانی شدن عمر مفید دستگاه به کار می روند.

ضربه گیر ساده AC ایرکنترل 7 * 10

نمایندگی انحصاری فروش ضربه گیر ایرکنترل سایز 7*10

ضربه گیر ساده AC ایرکنترل 10 * 12

توزیع انحصاری ضربه گیر ایرکنترل سایز 10*12

ضربه گیر ساده AC ایرکنترل 12 * 14

توزیع انحصاری ضربه گیر ایرکنترل سایز 12*14

ضربه گیر ساده AC ایرکنترل 20 * 20

پخش انحصاری ضربه گیر ایرکنترل سایز 20*20

ضربه گیر ساده AC ایرکنترل 25 * 25

پخش انحصاری ضربه گیر ایرکنترل سایز 25*25

ضربه گیر ساده AC ایرکنترل 80 * 25

نمایندگی پخش ضربه گیر ایرکنترل سایز 80*25

ضربه گیر ساده AC ایرکنترل 60 * 36

نمایندگی توزیع ضربه گیر ایرکنترل سایز 60*36

ضربه گیر قابل تنظیم AD ایرکنترل 10 * 14

نمایندگی توزیع ضربه گیر ایرکنترل سایز 10*14

ضربه گیر قابل تنظیم AD ایرکنترل 16 * 20

نمایندگی توزیع ضربه گیر ایرکنترل سایز 16*20

ضربه گیر قابل تنظیم AD ایرکنترل 25 * 20

نمایندگی فروش ضربه گیر ایرکنترل سایز 25*20

ضربه گیر قابل تنظیم AD ایرکنترل 25 * 25

نمایندگی فروش ضربه گیر ایرکنترل سایز 25*25

ضربه گیر قابل تنظیم AD ایرکنترل 40 * 25

نمایندگی فروش ضربه گیر ایرکنترل سایز 40*25

ضربه گیر قابل تنظیم AD ایرکنترل 50 * 25

نمایندگی فروش ضربه گیر ایرکنترل سایز 50*25

ضربه گیر قابل تنظیم AD ایرکنترل 25 * 36

نمایندگی فروش ضربه گیر ایرکنترل سایز 25*36

ضربه گیر قابل تنظیم AD ایرکنترل 50 * 36

نمایندگی فروش ضربه گیر ایرکنترل سایز 50*36

ضربه گیر قابل تنظیم AD ایرکنترل 25 * 42

نمایندگی فروش ضربه گیر ایرکنترل سایز 25*42

ضربه گیر قابل تنظیم AD ایرکنترل 50 * 42

نمایندگی فروش ضربه گیر ایرکنترل سایز 50*42

ضربه گیر قابل تنظیم AD ایرکنترل 50 * 64

نمایندگی فروش ضربه گیر ایرکنترل سایز 50*64

ضربه گیر قابل تنظیم AD ایرکنترل 100 * 64

فروشنده عمده ضربه گیر ایرکنترل سایز 100*64

ضربه گیر هیدرولیک HR-15 ایرکنترل

عمده فروش ضربه گیر هیدرولیکی ایرکنترل HR-15

ضربه گیر هیدرولیک HR-30 ایرکنترل

نمایندگی انحصاری ضربه گیر هیدرولیکی ایرکنترل HR-30

ضربه گیر هیدرولیک HR-60 ایرکنترل

نمایندگی انحصاری ضربه گیر هیدرولیکی ایرکنترل HR-60

STYLE SWITCHER

Colors

Layout


Background