پنوماتیک ایرکنترل عرضه کننده لوازم و قطعات پنوماتیک

وظیفه عملگر هیدرولیک یا اکچویتور (به انگلیسی: Actuator) که نوعی موتور است در شیرهای کنترل، تامین نیروی لازم جهت باز و بسته کردن شیر و قراردادن آن در موقعیت مطلوب و متناسب با سیگنال ارسالی از طرف کنترلر است. اکچویتورها در انواع مختلف نئوماتیکی، الکتریکی یا خود عملگر (Self Acting) موجود بوده وبا توجه به وضعیت سیستم انتخاب و استفاده می‌گردند.
اکچویتور Actuator:
عملکرد شیرهای کنترلی یا کنترل ولو Control Valves محتاج عملگر و یا اکچویتور Actuator می‌باشد. هدف استفاده از عملگر یا اکچویتور تغیر موقعیت قسمت متحرک شیر در موقعیت مطلوب می‌باشد. عملگر یا اکچویتور سیگنال کنترلی سیستم را به حرکت شیر به حالت باز یا بسته و یا حالت میانی مورد نظر تبدیل می‌نماید.
تحریک انواع کنترل ولو به روش‌های متفاوتی از جمله اکچویتور پنوماتیک Pneumatic Actuators، اکچویتور هیدرولیکی Hydraulic Actuators، اکچویتور الکتریکی Electric Actuators و اکچویتور دستی Manual Actuators قابل انجام می‌باشد.
اکچویتور پنوماتیک ابزاری برای تبدیل انرژی هوای فشرده به انرژی مکانیکی بوده و از نظر نوع حرکت به دو صورت اکچویتور پنوماتیک خطی و اکچویتور بادی چرخشی دسته‌بندی می‌گردد. اکچویتور پنوماتیک درصنایع گوناکون برای شیرهای سایز مختلف دارای حرکت دورانی و یا خطی کاربرد گسترده داشته و این گستردگی بدلیل امکان تامین مناسب هوای فشرده برای اکچویتور در اکثر مراکز صنعتی، برگشت بی‌دردسر هوای خروجی به فضای باز محوطه کارگاهی، مکانیزم ساده اکچویتور پنوماتیکی و بالطبع هزینه تعمیر و نگهداری پایین آن و مهمترین عامل ارزان بودن تجهیزات اکچویتور بادی می‌باشد. در عین حال می‌توان با انجام تغیراتی مثل اضافه نمودن شیربرقی نامور به اکچویتور پنوماتیک، و دادن ولتاژ-جریان مناسب جهت تحریک اکچویتور بادی، خروجی کنترل ولو را کنترل نمود.

اکچویتور پنوماتیک ایرکنترل 32

قیمت فروش عملگر یا اکچویتور یا Actuator ایرکنترل 32

اکچویتور پنوماتیک ایرکنترل 52

قیمت نمایندگی اکچویتور پنوماتیک یا Actuator ایرکنترل 52

اکچویتور پنوماتیک ایرکنترل 63

نمایندگی فروش اکچویتور پنوماتیک ایرکنترل 63

اکچویتور پنوماتیک ایرکنترل 83

قیمت فروش عمده اکچویتور پنوماتیک 83

اکچویتور پنوماتیک ایرکنترل 92

فروشگاه رسمی اکچویتور پنوماتیک ایرکنتترل سایز 92

اکچویتور پنوماتیک ایرکنترل 105

خرید اکچویتور پنوماتیک سایز 105 ایرکنترل

اکچویتور پنوماتیک ایرکنترل 125

قیمت فروش اکچویتور پنوماتیک ایرکنترل 125

اکچویتور پنوماتیک ایرکنترل 140

نمایندگی فروش اکچویتور پنوماتیک 140 ایرکنترل

STYLE SWITCHER

Colors

Layout


Background