پنوماتیک ایرکنترل عرضه کننده لوازم و قطعات پنوماتیک

جک چهار میل پنوماتیک
عرضه کننده کلیه جک های چهارمیل پنوماتیک در ابعاد و کورس های متفاوت بهمراه مناسبترین قیمت خرید جک پنوماتیکی
جک پنوماتیکی در صنایع پنوماتیک کاربرد دارد، شما میتوانید در زیر انواع جک چهار میل پنوماتیک در مارک های مختلف اعم از جک پنوماتیک ایرکنترل و ... بهمراه قیمت جک چهار میل پنوماتیک را مشاهده کنید.
جکهای چهار میل پنوماتیک دارای بدنه چهارگوش بوده و چهار میله اطراف آن بیرون از بدنه است . مشخصات جک چهار میل پنوماتیکی را بر اساس قطر داخلی جک و کورس جک (میزانی که شافت از جک بیرون میاید) مشخص میشود.

STYLE SWITCHER

Colors

Layout


Background