پنوماتیک ایرکنترل عرضه کننده لوازم و قطعات پنوماتیک

شیلنگ فنری پنوماتیک ایرکنترل

شلنگ فنری باد یا شلنگ فنری پنوماتیک وسیله ای است به منظور انتقال باد از دستگاه مولد باد یا کمپرسور به دستگاهی دیگر مانند پیچ گوشتی بادی، دریل بادی، پرچ کن بادی،تفنگی باد و غیره . 

قیمت شیلنگ فنری باد 

قیمت شیلنگ فنری باد بسته به سایز شیلنگ و طول آن متفاوت است .شیلنگ فنری پنوماتیک در ابعاد شلنگ باد فنری 5 متری،شلنگ باد فنری 10 متری،شلنگ باد فنری 15 متری موجود میباشد . شیلنگ های فنری باد از نظر سایز به شیلنگ فنری سایز 8 ،شیلنگ فنری باد سایز 10 و شیلنگ فنری پنوماتیک سایز 12 تقسیم میشود . 

شیلنگ فنری 5*8 پنوماتیک 5 متری

خرید شیلنگ فنری 8 پنوماتیک 5 متری

شیلنگ فنری 5*8 پنوماتیک 10 متری

خرید شیلنگ فنری 8 پنوماتیک 10 متری

شیلنگ فنری 5*8 پنوماتیک 15 متری

قیمت شیلنگ فنری 8 پنوماتیک 15 متری

شیلنگ فنری 8*12 پنوماتیک 5 متری

قیمت شیلنگ فنری 12 پنوماتیک 5 متری

شیلنگ فنری 8*12 پنوماتیک 10 متری

قیمت شلنگ فنری 12 پنوماتیک 10 متری

شیلنگ فنری 8*12 پنوماتیک 15 متری

قیمت شلنگ فنری 12 پنوماتیک 15 متری

STYLE SWITCHER

Colors

Layout


Background